[url=Sjećanje: Boris Nilević, historičar i Sarajlija (1947. – 1999.)]BORIS NILEVIĆ /Historičar/[/url]

11. decembra 1999.

Sjećanje: Boris Nilević, historičar i Sarajlija (1947. – 1999.)

Boris Nilevic, historian – LIFE MAGZINE 1994:
“My recipe for mental health? Work. What else?”

Iako sa malim zakašnjenjem imamo obavezu da makar na ovaj način ponekog podsjetimo da je 11. decembra 1999-e preminuo bh. historičar prof.dr. Boris Nilević. Rođen je u Sarajevu 2.juna 1947.godine od oca Božidara i majke Nade. Pored desetina izuzetnih naučnih radova Borisov najpoznatiji rad je bio njegova doktorska disertacija “Srpska pravoslavna crkva u Bosni i Hercegovini do obnove Pećke patrijaršije 1557.godine”, koju je odbranio 1.jula 1986.godine u Beogradu, a koju je 1990. godine objavila izdavačka kuća “Veselin Masleša” u okviru biblioteke “Kulturno nasljeđe”. U uvodu svoje monografije autor Boris Nilević kaže: “Zanimljivo je pratiti istorijski hod pravoslavne crkve u vjerskoj šarolikosti onovremene Bosne. Mada duboko utkana u tijelo jedinstvene srpsko-pravoslavne crkve na Balkanskom poluostrvu sa sjedištem u Peći, ona je ipak u Bosni i Hercegovini kroz posebnosti kulturno-civilizacijskog života ovog podneblja imala i svoju istoriju koja do sada nije obrađena u cjelini”. Komponovanjem bogatog istorijskog materijala u cjelinu teme Borisova knjiga je bogata značajnim brojem novih rezultata, koji se odnose na pojedinosti, kao i na cjelinu djela. Kao takvo, Nilevićevo djelo ispunjava veliku prazninu u našoj historiografskoj literaturi i predstavlja nesumnjiv doprinos naučnom poznavanju istorije srpskog naroda, istorije Bosne i Hercegovine kao zemlje i poznavanju hrišćanskih crkava…” . Inače kao historičar – naučni radnik Boris Nilević se specijalizirao za historiju srednjeg vijeka i doba osmanske vlasti, a za razliku od mnogih njegovih suvremenika Boris je pripadao onima koji su bili zaneseni naukom i istraživanjem, a ne nacionalnim mitovima i političkim budalaštinama. U skladu s tim bio je i poznat njegov kritički stav prema izvorima koji su bili obojeni nacionalnom ili crkveno-političkom tendencijom.
U toku 1991.godine Boris je bio član podgrupe Komisije za ustavna pitanja za grb i zastavu Republike Bosne i Hercegovine.
Profesor Nilević je u funkciji direktora Instituta za Historiju BiH, posebne zasluge stekao i za vrijeme opsade Sarajeva, održavajući kontinuiran rad svog Instituta i u najtežim uslovima u sklopu kojeg je ostvario kontakte i saradnju sa mnogim internacionalnim naučnim institucijama.
Povodom njegove smrti Prof. dr. Ibrahim Karabegović je napisao: „Boris će pored svog naučnog rada definitivno ostati upamćen kao jedan od onih Sarajlija koji pripada čuvenom duhovnom otporu agresiji, destrukciji i primitivizmu. Kao naučni radnik – specijalista za srednjovjekovnu historiju, pokušavao je u svoje tekstove unijeti nešto novo, i interesantnije. Ponekad bi literarnim i esejističkim izrazom pokušao više zainteresovati čitaoca. Bio je nezadovaoljan svojim, pa i ukupnim učinkom bosanskohercegovačke historiografije, osjećao je da zaostajemo za novim trendovima u historiografiji Evrope i svijeta.
Ipak, ono što je u nauci postigao biće mu i trajno ostati najbolji spomenik. Kod mnogih će ostati u uspomeni kao kontrovezna ličnost, ličnost boemskog ponašanja…“
Baveći se bh. historijom Boris je i sam postao dio historije koju je istraživao predstavljajući najljepši primjer urbane tolerancije i intelektualnosti naših prostora.

Postavljeno u 14:08, 0 komentar(a), print, #

documentary
pored seada i nihada o meni se brinu još Stariša, alias Bob Guchone, Luka Perović, Stariša, MELINA KAMERIĆ, DMAJA (dopisnica iz Austro-ugarske monarhije),Žaklina E. KENEDY (ekspertica za Italiju i dopisnik iz Australije na privremenom radu u Sarajevu, povremeno Šoba nešto sroči svima, a mi objavimo, Blecker-Decker, nešto se jednostavno prepiše, a nešto objavi uz odobrenje eminentnih autora rasprostranjenih širom planete...

Komentariši