SUSAN SONTAG /pisac i počasni građanin Sarajeva/

28. decembar 2004.

Local village: STILOVI RADIKALNE VOLJE – PRVI PRIJEVOD KNJIGE NA BOSANSKI AUTORICE KOJA JE POČASNA GRAĐANKA SARAJEVA!!!

17.04. 2006 u 19.00 u Gazi Husrevbegovom hamamu Bošnjačkog instituta u Sarajevu održat će se promocija knjige “Stilovi radikalne volje”, autorice Susan Sontag. Svi ste pozvani. Knjigu je prevela Senada Kreso, a izdavač je Internacionalni teatarski festival MESS. Publikacija knjige dio je projekta koji je Festival MESS pokrenuo 1996. godine pod imenom Modul Memorije.

Susan Sontag jedna je od najznačajnijih i najuvaženijih američkih spisateljica na svijetu. Rođena je u New York City-u 1933. godine, odrasla je u Tucson-u (Arizona), a srednju školu pohađala je u Los Angeles-u. Diplomirala je u Chicagu, a postidplomske studije iz Filozofije, književnosti i teologije pohađala je na Oxfordu. Umrla je u New Yorku 2004., ali je ukopana u Parisu. Hommage Susan Sontag u povodu njene smrti organiziran je i u Sarajevu, gdje je prisustvovao i njen sin David Rieff – također veliki prijatelj Sarajeva.

Njene knjige i novelu su: “The Benefactor”, “Death Kit”, “The Volcano Lover” i “In America”; zbirku kratkih priča “I, etcetera”; drama “Alice in Bed”; i 6 naučnih radova: “Against Interpretation”, “On Photography” i “Illness as Metaphor”.
Njene priče i eseji objavljivani su u The New Yorker-u, The New York Review of Books, The Times Literary Supplement, Art in America, Antaeus, Parnassus, The Threepenny Review, The Nation, Granta, i mnogim drugim magazinima u SAD i Svijetu. Njena priča “The Way We Live Now” (1987) izabrana je za u selekciju najboljih američkih kratkih priča 80-tih /The Best American Short Stories/, te selekciju Najboljih američkih kratkih priča stoljeća /The Best American Short Stories of the Century/, koju je uređivao John Updike. Od 1987 do 1989 bila je predsjednik Američkog PEN-a.
Njene knjige su prevedene na preko 30 jezika, među kojima ne postoji niti jedna do sada prevedena na bosanski jezik. Zapravo,
bio je jednom jedan prijevod iste knjige koja će se sada pojaviti u izdanju Festivala MESS, ali je prijevod bio “tako dobar” da se knjiga koristila na fakultetima kao primjer kako se knjige ne prevode! Ovdje mogu napomenuti i to da je priličan broj tekstova Susan Sontag objavljen u Odjeku, a ponajviše zahvaljujući prijateljstvu Susan Sontag sa Nerminom Kurspahić i Senadom Kreso. Naime, od Susanine posjete Sarajevu svaki novi tekst ona je slala Senadi Kreso koja bi paralelno sa svijetskim izdanjima isti prevodila na bosanski jezik. Pored “Odjeka” tekst Susan Sontag “Lament nad Bosnom” objavljen je u publikaciji Festivala MESS pod nazivom “Um”.
Sontag je što je manje poznato napisala i režirala 4 dugometražna filma: “Duet for Cannibals” (1969), “Brother Carl” (1971); “Promised Lands” (1974), “Unguided Tour” (1983)…
Sarajlije su je mogle upamtiti kao teatarsku rediteljicu. Inače, svoje predstave je režirala u SAD i Evropi, ali u njenoj biografiji posebno mjesto zauzima postavka predstave Čekajući Godoa (S. Becket) u ljeto 1993 u opsjednutom Sarajevu. U ratnom Sarajevu Susan Sontag je provela većinu vremena između 1993 i 1996, a za svoje aktivnosti proglašena je i počasnom građankom grada Sarajeva. Bez ikakve dileme može se konstatirati da su Susan Sontag, kao i njen sin David Rieff definitivno osobe koje su bili istinski borci za pravdu kada je u pitanju naša zemlja i naš glavni grad. Zbog toga je tužno da tek sada objavljujemo njenu prvu knjigu!

Valjda se na ovakve situacije se odnosi ona stara:”Bolje ikad, nego nikad”.

Postavljeno u 12:54, 24 komentar(a), print, #

documentary
pored seada i nihada o meni se brinu još Stariša, alias Bob Guchone, Luka Perović, Stariša, MELINA KAMERIĆ, DMAJA (dopisnica iz Austro-ugarske monarhije),Žaklina E. KENEDY (ekspertica za Italiju i dopisnik iz Australije na privremenom radu u Sarajevu, povremeno Šoba nešto sroči svima, a mi objavimo, Blecker-Decker, nešto se jednostavno prepiše, a nešto objavi uz odobrenje eminentnih autora rasprostranjenih širom planete...

Komentariši